Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door SSNet zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);• je allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u dit in een email naar [email protected] sturen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens
Bij het invullen van de contact form kunnen wij de onderstaande gegevens verzamelen:

 •  informatie die je zelf invult in een open veld in een contactformulier, zoals:
 • voornaam;
 • achternaam;
 • bedrijfsgegevens;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • technische meetgegevens van de gebruikte apparatuur (laptop, smartphone, tablet) zoals IP-adres, MAC-adres,

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
 • om jouw vragen per e-mail, via chat of telefonisch te kunnen beantwoorden;
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-mails;
 • om met jou te communiceren via tickets.
  Bij bovenstaande doeleinden wordt vooraf om expliciet goedkeuren gevraagd.
  Overige doeleinden:
 • Om onze websites te verbeteren.


Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoekgegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen klanten en prospects altijd van deze wijzigingen op de hoogte houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inwerkingtreding


Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 September 2019.

Copyright © 2019 SSNet   |  KvK: 75301407